ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διεκπεραίωση και εκπλήρωση του αιτήματός σας από εμάς MOTORCAR, Λιοσίων 302, 11145 Αθήνα, Αττικής με την ιδιότητα του επιλεγμένου Συνεργάτη της Opel Hellas.

Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο Άρθρο 6 (1) (b) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - General Data Protection Regulation (GDPR).

Εμείς, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

Δεδομένα υποχρεωτικά δεδομένα επισημαίνονται με *  Σκοπός(οί)
1. Στοιχεία ταυτοποίησης & Στοιχεία επικοινωνίας
(Όνομα*, Επίθετο*, email*, τηλέφωνο*,  διεύθυνση*) 
Επικοινωνία και ικανοποίηση αιτήματος
2. Τύπος Ερώτησης (μήνυμα)* Ικανοποίηση αιτήματος Επικοινωνίας
Τα στοιχεία που επισημαίνονται με * και αναγράφονται παραπάνω είναι υποχρεωτικά και συμβατική απαίτηση. Επομένως, η υποβολή των στοιχείων σας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλετε τα στοιχεία σας, δεν είναι εφικτή η εκπλήρωση του αιτήματός σας.

Τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω αποθηκεύονται για τρία χρόνια μετά τη λήξη αυτής της συμβατικής σχέσης.

Αποδέκτες

 Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς με τους κάτωθι αποδέκτες:

Δεδομένα Σκοπός(οί) Αποδέκτης(ες)
Στοιχεία επικοινωνίας
(Όνομα*, Επίθετο*, email*, τηλέφωνο*, διεύθυνση* Τύπος Ερώτησης* 
Ικανοποίηση αιτήματος   Εμείς MOTORCAR ο Επιλεγμένος Συνεργάτης της Opel Hellas SA, μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με τους αντίστοιχους, εμπλεκόμενους εκτελούντες την επεξεργασία για την διαχείριση των αιτημάτων σας, συγκεκριμένα, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ακόλουθο πάροχο υπηρεσιών.

MEHRKANAL GmbH, Theodor-Althoff-Straße 2, 45133 Essen.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την Ιδιωτικότητα, δείτε την Πολιτική Απορρήτου και Cookies.