Εμπορικό Σήμα

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

Λιοσίων 302
11245 Αθήνα, Αττικής
ΑΦΜ: 999288612
Τηλέφωνο: 2108547010
Φαξ: 2108547020
e-mail: sales@motor-car.gr